Thủ tục mua bán chuyển nhượng bất động sản

Hợp Đồng Mua Bán

Tính pháp lí hoàn thiện

  • Bên Mua và Bên Bán tiến hành gặp nhau đặt cọc. Số tiền đặt cọc sẽ do hai bên thỏa thuận và sắp xếp ngày cụ thể để hai bên công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng bất kì.

    Đối với việc chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán, Bên Bán cần đăng kí việc sang tên cho Bên Mua tại văn phòng chủ đầu tư dự án. Mỗi chủ đầu tư bất động sản sẽ có mẫu đơn xác nhận chuyển nhượng khác nhau.

  • Hai Bên gặp nhau tại văn phòng công chứng, cung cấp đầy đủ hồ sơ xác nhận việc chuyển nhượng và ký “Văn Bản Chuyển Nhượng”, đồng thời Bên Mua thanh toán số tiền còn lại cho Bên Bán để hoàn tất thủ tục mua bán.

  • Kế tiếp, Bên Bán sẽ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% được tính dựa trên giá trị mua bán công chứng. Ví dụ: Giá bán 10 tỷ, số tiền phải đóng thuế là 2% x 10 tỷ = 200 triệu.

    Phần thuế trước bạ 0,5% tính dựa vào giá mua bán công chứng sẽ do Bên Mua thanh toán cho cơ quan thuế.

    Sau khi hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế mua bán bất động sản, Sau khi có hóa đơn thuế Bên Bán và Bên Mua cùng lên chủ đầu tư dự án để ký xác nhận hoàn tất quá trình chuyển nhượng (nếu có).

  • Bên Mua thanh toán số tiền còn lại (nếu có) cho Bên Bán. Đồng thời, Bên Bán bàn giao toàn bộ hồ sơ đã được sang tên cho Bên Mua.