Thủ tục mua bán chuyển nhượng bất động sản

ĐANG CẤP SỔ HỒNG

Đang hoàn thiện pháp lí

  • Bên Mua và Bên Bán tiến hành gặp nhau đặt cọc. Số tiền đặt cọc sẽ do hai bên thỏa thuận và sắp xếp ngày cụ thể để hai bên công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng bất kì.

  • Hai Bên gặp nhau tại văn phòng công chứng, ký đồng thời 2 loại văn bản “Hợp Đồng Ủy Quyền Toàn Phần” và “Di Chúc”, đồng thời Bên Mua thanh toán số tiền còn lại cho Bên Bán để hoàn tất thủ tục mua bán.

  • Bên Mua sẽ giữ 2 loại hồ sơ Hợp Đồng Ủy Quyền và Di Chúc để nhận tài sản “Sổ Hồng” khi chủ đầu tư bàn giao và tiến hành thủ tục tự sang tên và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế chi tiết bên dưới.

    Kế tiếp, Bên Bán sẽ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% được tính dựa trên giá trị mua bán công chứng. Ví dụ: Giá bán 10 tỷ, số tiền phải đóng thuế là 2% x 10 tỷ = 200 triệu. Phần thuế trước bạ 0,5% tính dựa vào giá mua bán công chứng sẽ do Bên Mua thanh toán cho cơ quan thuế.