Thủ tục mua bán chuyển nhượng bất động sản

Phần này Triệu xin chia sẻ đến các anh chị lần đầu tiên mua bán bất động sản để nắm rõ quy trình và thủ tục cần phải chuẩn bị cho việc sở hữu tài sản đầu tiên của mình. 

Em sắp xếp theo mức độ hoàn thiện về tính pháp lí của bất động sản: Sổ Hồng, Hợp Đồng Mua Bán, Đang cấp Sổ Hồng.

SỔ HỒNG

Tính pháp lí cao nhất và an toàn nhất

 • Bên Mua và Bên Bán tiến hành gặp nhau đặt cọc. Số tiền đặt cọc sẽ do hai bên thỏa thuận và sắp xếp ngày cụ thể để hai bên công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng bất kì.
 • Hai Bên gặp nhau tại văn phòng công chứng và ký “Văn Bản Chuyển Nhượng”, đồng thời Bên Mua thanh toán số tiền còn lại cho Bên Bán để hoàn tất thủ tục mua bán.
 • Kế tiếp, Bên Bán sẽ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% được tính dựa trên giá trị mua bán công chứng. Ví dụ: Giá bán 10 tỷ, số tiền phải đóng thuế là 2% x 10 tỷ = 200 triệu.

  Phần thuế trước bạ 0,5% tính dựa vào giá mua bán công chứng sẽ do Bên Mua thanh toán cho cơ quan thuế.

  Sau khi hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế mua bán bất động sản, Bên Bán sẽ tiến hành đăng bộ và sang tên chủ sở hữu cho Bên Mua.

  Quá trình kê khai, nộp thuế và đăng bộ sang tên thông thường mất khoảng 45 – 60 ngày làm việc. Thời gian có thể thay đổi tùy vào số lượng hồ sơ và các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục tại Văn Phòng Đăng Kí Đất Đai.

 • Sau khi hoàn thành việc đăng bộ sang tên, Bên Mua thanh toán số tiền còn lại (nếu có) cho Bên Bán. Đồng thời, Bên Bán bàn giao toàn bộ hồ sơ đã được sang tên cho Bên Mua. 

Hợp Đồng Mua Bán

Tính pháp lí hoàn thiện

 • Bên Mua và Bên Bán tiến hành gặp nhau đặt cọc. Số tiền đặt cọc sẽ do hai bên thỏa thuận và sắp xếp ngày cụ thể để hai bên công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng bất kì.

  Đối với việc chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán, Bên Bán cần đăng kí việc sang tên cho Bên Mua tại văn phòng chủ đầu tư dự án. Mỗi chủ đầu tư bất động sản sẽ có mẫu đơn xác nhận chuyển nhượng khác nhau.

 • Hai Bên gặp nhau tại văn phòng công chứng, cung cấp đầy đủ hồ sơ xác nhận việc chuyển nhượng và ký “Văn Bản Chuyển Nhượng”, đồng thời Bên Mua thanh toán số tiền còn lại cho Bên Bán để hoàn tất thủ tục mua bán.

 • Kế tiếp, Bên Bán sẽ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% được tính dựa trên giá trị mua bán công chứng. Ví dụ: Giá bán 10 tỷ, số tiền phải đóng thuế là 2% x 10 tỷ = 200 triệu.

  Phần thuế trước bạ 0,5% tính dựa vào giá mua bán công chứng sẽ do Bên Mua thanh toán cho cơ quan thuế.

  Sau khi hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế mua bán bất động sản, Sau khi có hóa đơn thuế Bên Bán và Bên Mua cùng lên chủ đầu tư dự án để ký xác nhận hoàn tất quá trình chuyển nhượng (nếu có).

 • Bên Mua thanh toán số tiền còn lại (nếu có) cho Bên Bán. Đồng thời, Bên Bán bàn giao toàn bộ hồ sơ đã được sang tên cho Bên Mua.

ĐANG CẤP SỔ HỒNG

Đang hoàn thiện pháp lí

 • Bên Mua và Bên Bán tiến hành gặp nhau đặt cọc. Số tiền đặt cọc sẽ do hai bên thỏa thuận và sắp xếp ngày cụ thể để hai bên công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng bất kì.

 • Hai Bên gặp nhau tại văn phòng công chứng, ký đồng thời 2 loại văn bản “Hợp Đồng Ủy Quyền Toàn Phần” và “Di Chúc”, đồng thời Bên Mua thanh toán số tiền còn lại cho Bên Bán để hoàn tất thủ tục mua bán.

 • Bên Mua sẽ giữ 2 loại hồ sơ Hợp Đồng Ủy Quyền và Di Chúc để nhận tài sản “Sổ Hồng” khi chủ đầu tư bàn giao và tiến hành thủ tục tự sang tên và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế chi tiết bên dưới.

  Kế tiếp, Bên Bán sẽ kê khai và đóng thuế Thu Nhập Cá Nhân 2% được tính dựa trên giá trị mua bán công chứng. Ví dụ: Giá bán 10 tỷ, số tiền phải đóng thuế là 2% x 10 tỷ = 200 triệu. Phần thuế trước bạ 0,5% tính dựa vào giá mua bán công chứng sẽ do Bên Mua thanh toán cho cơ quan thuế.