Trading Signals

Là chuyên mục TrieuTV dùng để cung cấp tín hiệu giao dịch cho các nhà đầu cơ lướt sóng ngắn hạn cổ phiếu, vàng, forex hay crypto.

Mỗi tín hiệu TrieuTV cung cấp đều có nguyên tắc giao dịch dựa trên chiến thuật được hình thành xuyên suốt chặng đường giao dịch trong 3 năm vừa qua trên các thị trường.

Và mỗi tín hiệu giao dịch luôn gồm có điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời với các mức tỷ suất rủi ro lợi nhuận tương ứng.

Time: May 09 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: VIB

 • Entry: 21,000 – 19,500
 • Stoploss: 18,00
 • Take Profit: 26,500
 • Risk Reward Ratio 3

Time: May 06 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: VJC

 • Entry: 104,000
 • Stoploss: 99,800
 • Take Profit: 113,500
 • Risk Reward Ratio 2.3

Time: Mar 27 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: EVF

 • Entry: 16,700
 • Stoploss: 15,500
 • Take Profit: 20,000 – 23,000
 • Risk Reward Ratio 3.5

Time: Mar 22 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: CCL

 • Entry: 9,000
 • Stoploss: 8,500
 • Take Profit: 10,500
 • Risk Reward Ratio 2.36

Time: Mar 21 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: SSB

 • Entry: 22,500
 • Stoploss: 22,000
 • Take Profit: 25,500
 • Risk Reward Ratio 5.9

Time: Mar 21 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: TCB

 • Entry: 41,500 – 40,500
 • Stoploss: 39,250
 • Take Profit: 48,000
 • Risk Reward Ratio 2.91

Time: Mar 18 2024

ASSET: Vietnam Stock

Symbol: PVD

 • Entry: 31,500
 • Stoploss: 29,700
 • Take Profit: 41,000
 • Risk Reward Ratio 5.28