Chia Cổ Tức Bằng Tiền và Cổ Phiếu: Cái Nào Tốt Hơn?

By Published On: June 22, 2024

Việc đầu tư vào cổ phiếu không chỉ dừng lại ở việc tăng giá trị tài sản, mà còn bao gồm cả lợi ích từ cổ tức. Trong đó, chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là hai hình thức phổ biến nhất. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai hình thức này và đưa ra tiêu chí để chọn công ty chia cổ tức tốt.

Chia Cổ Tức Bằng Tiền

Ưu điểm:

 • Dòng tiền trực tiếp: Cổ tức bằng tiền cung cấp dòng tiền ngay lập tức, giúp bạn có thể sử dụng cho các nhu cầu cá nhân hoặc tái đầu tư vào các cơ hội khác.
 • Ổn định và ít biến động: Cổ tức bằng tiền thường ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cổ phiếu.
 • Thu nhập hiện tại: Nếu bạn cần thu nhập hiện tại từ khoản đầu tư, cổ tức tiền mặt là lựa chọn tốt.

Nhược điểm:

 • Thuế: Cổ tức tiền mặt thường phải chịu thuế thu nhập cá nhân, làm giảm lợi nhuận thực tế.
 • Không tăng vốn: Không giống như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức tiền mặt không tăng số lượng cổ phiếu bạn sở hữu.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ưu điểm:

 • Tăng vốn: Số lượng cổ phiếu bạn sở hữu sẽ tăng lên, giúp bạn có khả năng hưởng lợi từ sự tăng trưởng giá cổ phiếu trong tương lai.
 • Khả năng hoãn thuế: Ở một số quốc gia, cổ tức bằng cổ phiếu có thể được hoãn thuế cho đến khi bạn bán cổ phiếu.
 • Tái đầu tư tự động: Bạn không cần phải bỏ công sức tái đầu tư số tiền cổ tức nhận được, vì cổ tức đã được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Nhược điểm:

 • Biến động giá cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu có thể làm pha loãng giá trị cổ phiếu, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hiện tại.
 • Thiếu dòng tiền hiện tại: Nếu bạn cần thu nhập hiện tại, cổ tức bằng cổ phiếu không cung cấp tiền mặt mà bạn có thể sử dụng ngay.

Tiêu Chí Chọn Công Ty Chia Cổ Tức Tốt

Để chọn được công ty chia cổ tức tốt, bạn cần xem xét các tiêu chí sau:

 1. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt to Equity Ratio):

  • Khoảng hợp lý: 0.5 – 1.5
  • Ý nghĩa: Tỷ lệ dưới 1.0 cho thấy công ty có ít nợ so với vốn chủ sở hữu, ít rủi ro tài chính. Tỷ lệ từ 1.0 đến 1.5 vẫn có thể chấp nhận nếu công ty có dòng tiền mạnh và ổn định.
 2. Tỷ lệ thanh khoản hiện thời (Current Ratio):

  • Khoảng hợp lý: 1.5 – 3.0
  • Ý nghĩa: Tỷ lệ này cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tốt. Tỷ lệ trên 2.0 là dấu hiệu của một công ty tài chính lành mạnh.
 3. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow):

  • Khoảng hợp lý: Tăng trưởng đều đặn qua các năm, ít nhất là ổn định hoặc tăng trưởng dương.
  • Ý nghĩa: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh và ổn định cho thấy công ty có đủ tiền để chi trả cổ tức mà không cần phụ thuộc vào các nguồn tài chính bên ngoài.
 4. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield):

  • Khoảng hợp lý: 3% – 6%
  • Ý nghĩa: Tỷ suất cổ tức trong khoảng này thường hấp dẫn và bền vững. Tỷ suất quá cao có thể báo hiệu rủi ro, trong khi quá thấp có thể không hấp dẫn đối với nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập từ cổ tức.
 5. Tỷ lệ trả cổ tức (Dividend Payout Ratio):

  • Khoảng hợp lý: 40% – 60%
  • Ý nghĩa: Tỷ lệ này cho thấy phần trăm lợi nhuận được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Mức hợp lý cho thấy công ty giữ lại đủ lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển.
 6. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE):

  • Khoảng hợp lý: 10% – 20%
  • Ý nghĩa: ROE cao cho thấy công ty sử dụng hiệu quả vốn của cổ đông để tạo ra lợi nhuận. ROE từ 10% đến 20% được xem là tốt cho các công ty chia cổ tức.
 7. Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin):

  • Khoảng hợp lý: 10% – 20%
  • Ý nghĩa: Biên lợi nhuận ròng cao cho thấy công ty có khả năng quản lý chi phí tốt và tạo ra lợi nhuận tốt từ doanh thu.

Việc lựa chọn giữa cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và tình hình cá nhân của bạn. Nếu bạn cần thu nhập hiện tại và ổn định, cổ tức bằng tiền có thể là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn không cần thu nhập hiện tại và muốn tăng trưởng vốn trong dài hạn, cổ tức bằng cổ phiếu có thể phù hợp hơn.

Ngoài ra, nếu bạn nhận cổ tức bằng tiền, theo quy định pháp luật Việt Nam, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân với mức thuế là 5% trên tổng số tiền cổ tức nhận được. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại Thuvienphapluat.vn.

Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và tối ưu hóa lợi nhuận từ cổ tức.